Social Cases – MOSES

img_7840.jpgCieľom “Social Cases” programu je poskytnutie finančnej pomoci jednotlivcom alebo rodinám, ktorým ekonomická situácia neumožňuje zabezpečiť potrebnú liečbu ich často komplikovaných zdravotných prípadov. Za Váš príspevok a modlitby sme nesmierne vďačný. Budeme Vás priebežne informovať o vývoji konkrétnych ‘social cases’ a o ich situácii ktorá sa (veľmi dúfame) bude len zlepšovať. V ďalších blogoch pod názvom ‘Social Cases’ Vám postupne predstavíme naše momentálne najnaliehavejšie prípady. 

Moses má 16 rokov, je HIV pozitívny a pre ťažkú chorobu kostí je z neho ležiaci pacient. HIA sa mu venuje už vyše dvoch rokov. Postupne sme ho nastavili na správnu liečbu, IMG_4128 2naučili zaobchádzať s invalidným vozíčkom, vyrábať papierové koráliky, aby sme ho zamestnali počas stereotypných dní a dokonca k nemu chodí aj súkromná učiteľka, ktorá ho učí čítať písať a počítať. Moses je veľmi nadaný a ide mu hlavne matematika. S rodinou bývajú uprostred cukrovej trstiny, čiže  mimo dediny. Od smrti jeho matky sa o Mosesa stará babička a teta. Veľmi pekne spolupracujú. Moses je ambiciózny a správne tvrdohlavý. Raz v živote sa chce postaviť na vlastné nohy a aby si splnil tento cieľ každý deň cvičí. Radi by sme mu kúpili chodítko a pri domčeku vyrobili bradlá na tréning aby mohol flexibilnejšie posilňovať svalstvo na nohách. Veríme, že raz si dokáže splniť svoj sen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close