Ako zistíme či je dieťa HIV pozitívne?

Deti a adolescenti tvoria viac ako polovicu HIV pacientov na klinike Jána Pavla II. v Buikwe Je pochopiteľné, že dieťa nie je schopné určiť si diagnózu alebo sa rozhodnúť, že potrebuje ísť k lekárovi. Preto je dôležité pýtať sa otázku: Ako sa k nám na kliniku dostane HIV pozitívne dieťa?

edited 5Na bežné testovanie HIV používame rýchly protilátkový test, ktorý nám poskytnevýsledok do 20 minút. U malých bábätiek do 18 mesiacov sa ale posiela na potvrdenie HIV pozitivity aj PCR test do referenčného laboratória v Kampale, kde sa priamo dokazuje HIV vírus v krvi. Ak je HIV test pozitívny, dieťa zapíšeme do databázy a stáva sa našim pravidelným pacientom, ktorý k nám chodí na pravidelné kontroly a pre lieky potrebné na liečbu HIV.

Zatiaľ máme tri hlavné spôsoby ako sa k nám na kliniku dostane HIV pozitívne dieťa. Horšie je, že často k nám prídu už v rozvinutom štádiu AIDS, čo je vlastne štvrté a posledné štádium infekcie HIV vírusom. Ak je výsledok testu na HIV pozitívny, tak okamžite nasadíme špeciálnu liečbu.

Dieťa prinesú na kliniku rodičia alebo opatrovníci dieťaťa

Vzhľadom k tomu, že naša klinika pôsobí v kraji Buikwe už dlhšiu dobu, ľudia z okolia o nás vedia a preto často prichádzajú na vyšetrenie sami. V prípade detí je to trošku problematické z viacerých dôvodov.

IMG_0212Po prvé, dieťa prinesie na vyšetrenie biologická matka (zriedkavejšie otec). Vtedy sa často stretávame s tým, že matky si nechcú pripustiť, že by ich dieťa mohlo mať HIV, čo znamená že aj matka bude na 99% HIV pozitívna. Z tohto zvláštneho sebeckého strachu preto prinesú dieťa až v neskorších štádiách HIV, keď už je naozaj zle. Deti sú vtedy už často v štádiu AIDS, ťažko podvýživené, s nízkym obsahom bielkovín v krvi, ktoré sú tak dôležité pre správne fungovanie liekov. Mnohokrát tieto deti majú aj tuberkulózu alebo inú vážnu chorobu, keďže pri HIV infekcii je imunita oslabená. V takýchto prípadoch je žiaľ šanca na prežitie dieťaťa 50 na 50, aj keď nasadíme liečbu okamžite.

Po druhé, oveľa častejšie sa stretávame s tým, že dieťa nám na kliniku prinesie jeho babička. Dôvodov je niekoľko. Ak je dieťa HIV pozitívne, je veľká pravdepodobnosť, že jeden z rodičov alebo obaja už na AIDS zomreli a dieťa sa stáva sirotou. Inokedy HIV pozitívna matka dieťaťa, ktorej muž zomrel alebo ju opustil, a má ďalších niekoľko detí o ktoré sa musí postarať, odloží choré dieťa k babičke na dedinu. Matka odchádza pracovať do Kampaly alebo iného väčšieho mesta, aby bola schopná zarobiť a uživiť samú seba a ostatné zdravé deti. A tak babička, ktorá má čo robiť, aby sa vôbec dokázala postarať sama o seba, prináša na kliniku dieťa vo veľmi zlom stave.

Dieťa otestujeme na HIV počas projektu ‘Outreach‘

Ďalším možným spôsobom ako zisťujeme, že deti sú HIV pozitívne je počas našich pravidelných výjazdov do okolitých škôl a komunít v rámci nášho projektu ‘Оutreach’. Vždy jeden utorok v mesiaci máme určený na testovanie HIV v komunitách a na školách, kam nás zavolajú. Prebieha to tak, že pod jedným mangovníkom si rozložíme registre a edited 6naše provízorné laboratórium a pod druhým mangovníkom si rozloží stolík naša poradkyňa, ktorá potom oboznamuje zúčastnených s výsledkom testu. Pri deťoch je to trochu zložitejšie pretože dieťa do 12 rokov musí mať na testovanie súhlas od rodiča alebo opatrovníka, v krajnom prípade sa dá akceptovať aj súhlas riaditeľa školy. Ani výsledok testu sa nemôže povedať malým deťom priamo. V ugandských smerniciach sa považuje za vhodný vek na oznámenie HIV statusu 10 rokov, pritom sa zvažuje aj kognitívna zrelosť dieťaťa.

Aj naše malé deti, čo už sú dlhé roky nastavené na HIV liečbu, netušia , že sú liečené na HIV. Opatrovník by mal dieťatu vysvetliť HIV status a dôležitosť liečby približne vo veku 10 rokov. S tým im často musí pomáhať naša poradkyňa, pretože dieťa treba na to pripraviť a reakcia dieťaťa môže byť znepokojujúca.

Na dieťa nás upozorní spojka z nášho ‘komunitného zdravotného tímu‘

Posledným a dosť častým spôsobom ako sa dieťa dostane k nám na kliniku je cez náš komunitný zdravotný tím. Vo viacerých okolitých dedinách máme niekoho, kto pracuje ako naša spojka. Upozorní nás, ak sa mu zdá, že nejaké dieťa nerastie tak ako by malo, alebo keď je dlhodobejšie v zlom zdravotnom stave a jeho rodičia alebo opatrovníci nejavia alebo nie sú schopní prejaviť dostatočný záujem o zdravie dieťaťa.

edited 3.jpgV takomto prípade naša spojka upozorní niekoho z nášho sociálneho tímu na toto dieťa a následne náš sociálny pracovník navštívi domácnosť dieťaťa a zhodnotí situáciu. Uvediem aj príklad na jednoduchšie porozumenie. Momentálne riešime u nás na klinike veľmi komplexný prípad jednej rodiny, na ktorú nás upozornil pracovník zo zdravotného tímu v dedine Makindu. Následne náš sociálny tím išiel skontrolovať situáciu tejto rodiny u nich doma. Našiel vážne chorú 32 kilovú ženu s ťažko podvýživenými mesačnými dvojičkami a ďalšími troma dcérami z ktorých najstaršia 8 ročná Brigitte sa starala o stravu a chod celej domácnosti. Následne náš pracovník dopravil celú rodinu na kliniku, kde sme sa im už začali naplno venovať. Všetci členovia rodiny boli testovaní na HIV, HIV pozitívnym sme nasadili liečbu. Taktiež sme im pre začiatok poskytli aj stravu, psychologickú podporu, ubytovanie neďaleko od kliniky a oblečenie. Po zlepšení ich zdravotného stavu a stabilizácii budeme hľadať možnosti ako zabezpečiť ekonomickú situáciu rodiny.

Záver

HIV pozitívne deti sa k nám na kliniku dostanú najčastejšie 3 spôsobmi: 1. na HIV test ich prinesú rodičia alebo ich opatrovníci, 2. zistíme, že dieťa je HIV pozitívne počas testovania v rámci nášho Outreach projektu, 3. na dieťa nás upozorní pracovník z nášho komunitného zdravotníckeho tímu. Z toho vyplýva, že veľkú rolu vo včasnej diagnóze a liečbe HIV u detí zohrávajú nielen ich rodičia alebo opatrovníci ale taktiež aj ich okolie.

 

Text: Barbora Šilhárová

Úprava a dizajn: Barbora Mrázová

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close