Naša vízia

Zabezpečiť kvalitný život opusteným deťom, sirotám, hladujúcim, ľudom trpiacim na HIV/AIDS, ale aj iným marginalizovaným skupinám a núdznym v Ugande.

Domov

Slovenské o. z. Health Initiatives Association (HIA) spolu s partnerskou organizáciou Health Initiatives Association NGO v Ugande prevádzkujú už od augusta 2012 v ugandskom mestečku Buikwe Detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II. Kliniku už dlhoročne vedie Dr. Barbora Šilhárová.

Cieľom tejto kliniky je poskytovať  komplexnú, kvalitnú zdravotnú starostlivosť najmä deťom a mládeži spolu s ich rodinnými príslušníkmi postihnutými vírusom HIV (k 31.09.2018 máme 506 pacientov v HIV registri).

Deti nakazené prenosom z matky na dieťa stoja na okraji rodiny a spoločnosti. Bez primeranej zdravotnej starostlivosti väčšina z nich zomiera pred dovŕšením piatych narodenín. Zlý zdravotný stav a zanedbávanie ich viditeľne odlišujú od zdravých detí. Okrem zdravotnej starostlivosti poskytujeme  aj podporu vo vzdelávaní (individuálni darcovia podporujú viac ako 190 detí a mládežníkov).

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close